Zbardhet vendimi i Qeverisë, të gjitha terrenet sportive i kalojnë Bashkisë (FOTO LAJM)

Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e mbajtur sot më 26 korrik 2018, mori vendimin për transferimin e të gjithë pronave të paluajtshme shtetërore, që përdoren për kryerjen e veprimtarive sportive, në pronësi të Bashkive. Ky vendim u bë publik në faqen e kryeministrisë.

Janë gjithsej 84 fletë në pothuajse të gjitha Bashkitë e vendit që i bashkëlidhen këtij vendimi. Gjithashtu thuhet se të gjitha pronat që janë dhënë me qira ose enfiteozë nga një institucion shtetëror, kontratat e qirasë ose të enfiteozës janë të vlefshme deri në përfundimin e afatit të tyre, raporton Panorama.

Bashkitë janë të detyruara të respektojnë kushtet e kontratës deri në përfundim të afatit të tyre. Nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të objekteve sportive, të përcaktuara në këtë vendim, pavarësisht nga pronësia. /albeu.com/

Më poshtë keni të gjithë listën e pronave që do t’i kalojnë Bashkive:

a) lista e pronave të Bashkisë Berat, 2 (dy) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
b) lista e pronave të Bashkisë Skrapar, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
c) lista e pronave të Bashkisë Klos, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
ç) lista e pronave të Bashkisë Durrës, 10 (dhjetë) prona, gjithsej 4 (katër) fletë;
d) lista e pronave të Bashkisë Krujë, 1 (një) pronë, gjithsej 1 (një) fletë;
dh) lista e pronave të Bashkisë Elbasan, 2 (dy) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
e) lista e pronave të Bashkisë Belsh, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
ë) lista e pronave të Bashkisë Peqin, 3 (tre) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
f) lista e pronave të Bashkisë Librazhd, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
g) lista e pronave të Bashkisë Fier, 9 (nëntë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
gj) lista e pronave të Bashkisë Rroskovec, 5 (pesë) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
h) lista e pronave të Bashkisë Lushnjë, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
i) lista e pronave të Bashkisë Mallakastër, 12 (dymbëdhjetë) prona, gjithsej 6 (gjashtë) fletë;
j) lista e pronave të Bashkisë Gjirokastër, 5 (pesë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
k) lista e pronave të Bashkisë Tepelenë, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
l) lista e pronave të Bashkisë Memaliaj, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
ll) lista e pronave të Bashkisë Përmet, 7 (shtatë) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
m) lista e pronave të Bashkisë Këlcyrë, 4 (katër) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
n) lista e pronave të Bashkisë Dropull, 8 (tetë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
nj) lista e pronave të Bashkisë Korçë, 6 (gjashtë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
o) lista e pronave të Bashkisë Maliq, 9 (nëntë) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
p) lista e pronave të Bashkisë Pustec, 8 (tetë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
q) lista e pronave të Bashkisë Kolonjë, 4 (katër) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
r) lista e pronave të Bashkisë Devoll, 30 (tridhjetë) prona, gjithsej 12 (dymbëdhjetë) fletë;
rr) lista e pronave të Bashkisë Pogradec, 2 (dy) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
s) lista e pronave të Bashkisë Kukës, 3 (tre) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
sh) lista e pronave të Bashkisë Has, 1 (një) pronë, gjithsej 1 (një) fletë;
t) lista e pronave të Bashkisë Lezhë, 7 (shtatë) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
th) lista e pronave të Bashkisë Mirditë, 1 (një) pronë, gjithsej 1 (një) fletë;
u) lista e pronave të Bashkisë Kurbin, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
v) lista e pronave të Bashkisë Malësi e Madhe, 4 (katër) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
x) lista e pronave të Bashkisë Shkodër, 1 (një) pronë, gjithsej 1 (një) fletë;
xh) lista e pronave të Bashkisë Tiranë, 1 (një) pronë, gjithsej 1 (një) fletë;
y) lista e pronave të Bashkisë Vlorë, 9 (nëntë) prona, gjithsej 3 (tre) fletë;
z) lista e pronave të Bashkisë Selenicë, 9 (nëntë) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
zh) lista e pronave të Bashkisë Himarë, 3 (tre) prona, gjithsej 2 (dy) fletë;
aa) lista e pronave të Bashkisë Sarandë, 2 (dy) prona, gjithsej 1 (një) fletë;
Shtuar më 26/07/2018, ora 21:30
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori